Rekruttering | Headhunting
af Specialister

Rekruttering af specialister inden for fx salg, marketing,
IT, teknik og ingeniør fag på tværs af industrier og brancher